Dyresykehuset – hest er åpent på Ås

NMBU Veterinærhøgskolen Dyresykehuset – hest tar imot pasienter fra hele Norge for utredning og behandling.

Dyresykehuset – hest er døgnåpent og tar imot akuttpasienter.

– Dette er et fantastisk tilbud til hesteeiere i hele landet, sier leder av Dyresykehuset – hest, førsteamanuensis Sigrid Lykkjen.

Sikre diagnoser
Lykkjen forteller at moderne lokaler og topp moderne medisinsk utstyr gir ideelle forhold for undersøkelse og behandling av hester. Dette sikrer at veterinærene kan stille riktige diagnoser og gi de firebente pasientene god behandling når uhellet er ute.

– For eksempel har vi fått et mye bedre tilbud innen kirurgi, med blant annet en sal for stående-, og to saler for liggende operasjoner. Den ene av disse er forbeholdt ortopediske inngrep mens den andre salen er forbeholdt bløtvevskirurgi. Begge operasjonssalene har avansert kamerautstyr som muliggjør direkte-strømming til for eksempel undervisningsrom.

Direkte-strømming er viktig siden Veterinærhøgskolen er landets eneste utdanningssted for veterinærer og dyrepleiere. At studentene kan få god undervisning samtidig som pasientene blir ivaretatt på beste måte, er en styrke for hele det hestemedisinske miljøet.

– Etter flytting til nye lokaler på Ås har vi utvidet vårt tilbud når det gjelder ortopedi og bildediagnostikk. Vi har nå fått utstyr som gir oss mulighet til å utføre stående CT uten behov for full narkose til hestene. Dette kan nyttes ved undersøkelse av hestens hode, tenner og hals. Vi har nå én stående MR, én liggende MR og én CT som kan ta både stående og liggende pasienter. Det gir oss bedre muligheter til å stille nøyaktig diagnose i hvert tilfelle, sier Lykkjen.

Flere pasienter
Spesialistene på Dyresykehuset – hest på Ås tar imot henviste hester fra hele landet. I tiden på Adamstuen har de til nå behandlet rundt 1200 hester i året. Det nye dyresykehuset gir dem kapasitet til å ta imot vesentlig flere med tiden.

Dyresykehuset – hest tilbyr behandlinger innen blant annet indremedisin, kirurgi, ortopedi, sportsmedisin, reproduksjon og øyesykdommer.

Omfattende forskningsmiljø
– Dyresykehuset hest har et bredt forskningsmiljø med aktive forskere innen fagfeltene ortopedi, øvre luftveislidelser, mage- og tarmlidelser, neurologi og hjertelidelser, fortsetter Sigrid Lykkjen.

– Ortopediske lidelser som gir halthet er det vanligste helseproblemet hos hestene våre, og den vanligste årsaken til veterinærbesøk. Forskergruppa innen Ortopedi – hest driver aktiv forskning på sykdomsmekanismer, diagnostiske metoder og behandlingsformer. Dette både for å forebygge sykdom, samt bedre resultatene av klinisk halthetsundersøkelse og behandling, forteller Lykkjen.

Fasilitetene på Ås gir muligheter til å utføre grundige halthetsundersøkelser av hester fra alle grener. Det inkluderer tredemølleundersøkelser for å evaluere travhesters bevegelse i høy hastighet, ridehall med god plass til å undersøke ridehester, samt både utstyr og kompetanse til å utføre objektive halthetsanalyser. Equimoves® og Lameness Locator® er hjelpemidler som med stor grad av nøyaktighet måler asymmetri i hestens bevegelser, og kan nyttes ved mønstring, ridning, på tredemøllen eller ved evaluering på travbanen.

Avanserte behandlinger
Øvre luftveislidelser er en vanlig årsak til nedsatt prestasjon hos hest, og et prioritert forskningsområde for flere av veterinærene ved Dyresykehuset – Hest. Forskergruppa har utviklet en tredemølleprotokoll som er svært pålitelig for diagnostikk av de ulike luftveislidelsene som kan oppstå hos løpshester under norske forhold, og arbeidet med «kaldblodssyndromet» (bilateral dynamisk larynks kollaps) har høstet internasjonal anerkjennelse.

– Vi utfører videoendoskopiske undersøkelser av hestens luftveier i hvile og på tredemølle. Ved behov for bakteriologiske undersøkelser eller skylleprøver fra lungene har vi et godt og tett samarbeide med våre egne laboratorier for videre undersøkelser, forteller Lykkjen.

Traver på tredemølle

Hun forteller videre at blodgassanalyser utføres i egne laboratorier. Ved mistanke om hjertelidelse, kan Dyresykehuset – hest utføre EKG i hvile og under belastning så vel som kontinuerlig Holter EKG-opptak (24 timer).

– Vi har kompetanse og avanserte ultralydsmaskiner med prober spesialdesignet for hjerteundersøkelser på hest (ekkokardiografi), sier hun.

Mulighet for intensivbehandling
Dyresykehuset – hest er romslig med separate stallavdelinger for ivaretakelse av ulike pasientgrupper.

– For de sykeste føllene har vi for eksempel spesialbokser hvor de kan få nødvendige infusjoner, oksygen og varme med hoppa stående ved siden av, sier Lykkjen.

Dyresykehuset – hest har overvåkningskameraer i de fleste boksene og mulighet for kontinuerlig væskebehandling via dråpeteller, oksygentilførsel m.m. Det er døgnkontinuerlig tilgang til blodgassmålinger og andre enklere laboratorieundersøkelser som trengs for å optimalisere behandlingen. Analyser av blodprøver utføres av Sentrallaboratoriet og klinisk patologiske undersøkelser av cytologisk prøvemateriale blir utført av egen klinisk patolog med internasjonal spesialistkompetanse.

Åpningstider: kl. 07.30- 15.30

Kontakt oss på: 67 23 24 24

Ambulatorisk hestevakt: 400 00 129

Besøksadresse: Inngang fra: Oluf Thesens Vei 24, Ås